Privacybeleid

Privacybeleid

Sample Solutions BV (“Sample Solutions”, of “ons” of “wij” of “onze” omvat aan Sample Solutions gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen) binnen haar werkterrein, en om haar kernactiviteit te realiseren, verzamelt, slaat en verwerkt ze persoonlijke gegevens.
Sample Solutions biedt voorbeelden en diensten aan ter ondersteuning van de marktonderzoekssector door klanten om telefonisch (zowel vast als draadloos / mobiel) toegang te bieden tot consumenten en zakelijke respondenten.
Ons bedrijfsgegevensbeschermingsbeleid verwijst naar ons streven om informatie van werknemers, klanten, belanghebbenden en andere belanghebbenden met de grootste zorg te behandelen. Met dit beleid zorgen we ervoor dat we gegevens eerlijk, transparant en met respect voor individuele rechten verzamelen, opslaan en verwerken.
Dit privacy beleid beschrijft de soorten informatie die we verzamelen, hoe we de informatie gebruiken, hoe we de informatie opslaan, hoe we de informatie delen of openbaar maken, evenals de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik en de verwerking van de informatie. Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken en verwerking van onze klanten, bedrijven die we niet bezitten of controleren, aan personen die we niet gebruiken of beheren, op services die door andere bedrijven worden aangeboden, maar die toegankelijk zijn via onze website. Sample Solutions is lid van de volgende brancheorganisaties en voldoet aan al het privacybeleid en de ethische codes van deze verenigingen:
• WAPOR – World Association for Public Opinion Research
• AAPOR (American Association for Public Opinion Research – VS)
• ESOMAR (The World Association of Research Professionals – Europe)
• ISO – Internationale organisatie voor standaardisatie
1. Welk type informatie verzamelen we? Wij verzamelen Persoonlijke Informatie, indien en voor zover het noodzakelijk is om onze Diensten aan u te leveren, en als wij gerechtigd of verplicht zijn om Persoonsgegevens onder toepasselijk recht te verwerken.
• Informatie die u ons verstrekt: wij verwerken persoonlijke informatie die u actief en bewust aan ons verstrekt (bijv. Uw naam, achternaam en e-mailadres, telefoonnummer als u een RFQ indient, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of via onze chat).
We zullen u elke keer informeren welke informatie vereist is, zodat u kunt kiezen of u onze diensten wilt gebruiken of niet. Als u ervoor kiest om ons geen bepaalde informatie te verstrekken, kunt u zich mogelijk niet bij ons registreren en niet van sommige functies profiteren die wij bieden.
• Loggegevens Wanneer u onze Service bezoekt, wij kunnen informatie verzamelen die uw browser naar ons verzendt, genaamd Log Data. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals uw IP-adres, browserversie, toegangstijden en datums en andere gerelateerde statistieken. Daarnaast gebruiken we loggegevens, waaronder uw IP-adres, voor veiligheidsdoeleinden zoals het plaatsen van witte lijsten, het voorkomen en herkennen van aanvallen en malware. 2. Hoe we informatie verzamelen?
• Informatie die door u is ingediend of verstrekt;
• We verzamelen openbaar beschikbare informatie, voor zover wettelijk toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving. We kunnen deze informatie toevoegen aan onze bestaande informatie. Onze gegevens zullen zijn:
• Nauwkeurig en up-to-date gehouden;
• Correct verzameld en alleen voor wettige doeleinden; •
Verwerkt door het bedrijf binnen zijn wettelijke en morele grenzen;
• Beschermd tegen ongeautoriseerde of illegale toegang door interne of externe partijen. Onze gegevens zullen niet:
• Informeel worden gecommuniceerd;
• Niet meer dan nodig voor de doelen waarvoor het werd verzameld te vervullen worden opgeslagen;
• Overgebracht naar organisaties, staten of landen die geen adequaat gegevensbeschermingsbeleid hebben; Gedistribueerd naar een andere partij dan degene die is overeengekomen door de eigenaar van de gegevens (waarbij legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties worden afgewezen).
3. Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken
• We verzamelen persoonlijke gegevens voor marktonderzoek doeleinden om onze klanten te helpen bij het verbeteren van hun producten, diensten of de manier waarop zij hun bedrijf uitvoeren.
• Persoonlijke gegevens worden alleen door ons bewaard of gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in ons privacy beleid.
• U kunt op elk gewenst moment toegang tot uw persoonlijke gegevens verkrijgen of deze corrigeren. Evenzo kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken (in welk geval wij uw persoonlijke gegevens verwijderen). Neem om een ​​van deze dingen te doen, contact met ons op via onderstaande gegevens.
4. Waar wordt informatie opgeslagen?
Informatie, inbegrepen maar niet beperkt tot, PI, wordt voornamelijk opgeslagen op servers en systemen in de EU, die servers zijn gelicentieerd, eigendom van en / of worden onderhouden door of in naam van Sample Solutions.
5. Beveiliging Uw persoonlijke informatie wordt als strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies en onrechtmatige verwerking van dergelijke informatie. Als een bedrijf dat op dit gebied werkt, hecht Sample Solutions veel waarde aan systeembeveiliging en gegevensbeveiliging. Onze systemen vereisen identiteitsbewaking, zichtbaar vertrouwen en sterke bescherming. Het veiligheidsbeleid van Sample Solutions omvat daarom gegevenscodering, pseudonimisering, firewalls, malwarebescherming, indringerdetectie, veilige gegevensopslag, SSL-beveiligingscertificaten en betrouwbare webhosting.
6. Overdracht van gegevens Marktonderzoek is een hulpmiddel dat door allerlei organisaties wordt gebruikt om feedback te krijgen van klanten, leden, potentiële klanten en andere belanghebbenden en ons belangrijkste doel om voorbeelden en diensten te bieden ter ondersteuning van de marktonderzoeksindustrie en een uitgebreid dienstenpakket te bieden – van monsteraflevering tot datacollectie, analyses en onderzoek levering om onze klanten nieuwe marketinginzichten te bieden. De informatie die in een onderzoek context wordt verzameld, kan worden gebruikt om nieuwe producten of diensten te plannen, klant / ledentevredenheid te meten, bewustzijn van producten of diensten te meten of reacties op producten, diensten of communicatie te testen. We kunnen af ​​en toe informatie verzamelen die juridisch als meer gevoelig wordt beschouwd, d.w.z. “Gevoelige persoonlijke informatie”. In dergelijke gevallen zullen we volledig voldoen aan wettelijke beperkingen voor het verzamelen, opslaan, gebruiken en overbrengen van dergelijke informatie. In sommige omstandigheden, om uw deelname aan interne gebaseerd, telefonisch of persoonlijk enquêteonderzoek te verkrijgen, kunnen we uw naam en e-mailadres of uw naam en telefoonnummer overdragen naar een marktplaats voor onderzoek in het veld, of naar een bedrijf dat werkt op internet gebaseerd onderzoeksplatform. Alvorens dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat de derde partij schriftelijk instemt om een ​​passend beschermingsniveau te bieden en het niet voor andere doeleinden zal gebruiken. Al onze gegevens worden geleverd via ons eigen platform, waar we de gegevens hosten op een speciale server. U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Links naar andere sites Onze service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het Privacy beleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of services van derden.
7. Informatie van klanten Wij behandelen alle informatie die wij van klanten ontvangen als vertrouwelijk en gebruiken de informatie niet voor andere doeleinden dan om onze verplichtingen jegens hen na te komen. We houden de gegevens van de klant te allen tijde veilig en voorkomen misbruik en ongeoorloofde openbaarmaking ervan door onze werknemers of door derden.
8. Kinderen en minderjarigen Onze site en services zijn gericht aan het grote publiek. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar.
9. Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens? We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor het is verzameld te voldoen en zoals vereist voor zakelijke of wettelijke doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet. Als u uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekt, zullen we de betreffende persoonsgegevens op dat moment verwijderen en zullen we er geen kopie van bewaren. Uw recht om uw toestemming in te trekken, wordt hieronder in meer detail behandeld.
10. Voorwaarden voor toestemming Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, heeft de Geregistreerde Persoon het recht om zijn of haar toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. U kunt uw toestemming voor ons intrekken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken of openbaar te maken door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen via e-mail gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming op dataprotection@samplesolutions.eu

  • • Recht op transparante informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
  • • Recht om onjuiste persoonlijke informatie over u te corrigeren en om informatie te verkrijgen over eventuele rectificaties;
  • • Recht op toegang tot uw persoonlijke informatie;
  • • Recht om de verwerking van persoonlijke informatie over u te beperken en om informatie te krijgen over enige beperking;
  • • Recht om persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt en die u aanbelangen, te ontvangen en deze ontvangen persoonlijke informatie door te geven aan een andere aanbieder;
  • • het recht om gegevensverwerking te weigeren die is gebaseerd op ons legitieme belang;
  • • Het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking inclusief profilering. We reageren op alle vragen binnen 30 dagen.

Ja, dat kan. We staan ​​individuen toe om de gegevens die we over hen hebben te zien en te corrigeren. Neem contact met ons op: dataprotection@samplesolutions.eu

U hebt toegang tot de informatie die wij van of over u verzamelen om deze informatie te bekijken, te bewerken of te verwijderen, of u kunt uw recht om u af te melden van de communicatie van Sample Solutions, uitoefenen door een e-mail te sturen naar dataprotection@samplesolutions.eu

  • • op de koppeling voor het uitschrijven te klikken in een e-mailcommunicatie die u van Sample Solutions hebt ontvangen, of
  • • een e-mailverzoek te sturen naar dataprotection@samplesolutions.eu • Sms-opt-out via ons platform.

Juridische procedures
We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dit wettelijk verplicht is om (bijvoorbeeld) te reageren op een dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavende instantie, een rechtbank of een overheidsinstantie (inclusief als reactie op overheidsinstanties om de nationale veiligheid of wetshandhavingsvereisten), of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
• onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden te beschermen of te verdedigen;
• mogelijke vergrijpen in verband met de Diensten,
• handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Services of het publiek te beschermen, of beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Updates van dit privacy beleid Dit privacy beleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in de werkwijzen en procedures van Sample Solutions zoals hierin uiteengezet, te weerspiegelen. In het geval van updates van dit Privacy beleid, plaatst Sample Solutions een prominente kennisgeving op de website van Sample Solutions om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.
Data Protection Officer:
Sample Solutions heeft Data Protection Officer aangesteld om toezicht te houden op ons gegevensbeschermingsprogramma. U kunt contact met ons opnemen met vragen of zorgen over gegevensbescherming.
Contact: dataprotection@samplesolutions.eu
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
Contactgegevens:
Adres: Stationsplein 45 1e verdieping (eenheid D1.119.2) Ingang D, 3013AK Rotterdam Nederland
Telefoon: +31 153010030